Tiếng Việt

TẦM NHÌN

Biến Hội Cầu Lông Mansion Sports Box thành nơi cho những vận động viên xuất sắc, là những người vươn đến tầm quốc tế của Indonesia.

SỨ MỆNH

Nuôi dưỡng Tài Năng Địa Phương và Đam Mê Cầu Lông

Thúc đẩy tính Nhiệt Huyết và Sự Tham Gia của Cộng Đồng

Truyền cảm hứng cho Những Giấc Mơ và Đoàn Kết Cộng Đồng Cầu Lông