ไทย

วิสัยทัศน์

ทำให้สมาคม Mansion Sports Box Badminton เป็นสถานที่สำหรับนักกีฬาที่โดดเด่น ซึ่งจะสนับสนุนระดับนานาชาติของอินโดนีเซีย

ภารกิจ

ค้นหาผู้มีความสามารถในท้องถิ่นและความหลงใหลในกีฬาแบดมินตัน

ส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและการมีส่วนร่วมของชุมชน

สร้างแรงบันดาลใจความฝันและรวมพลังชุมชนแบดมินตัน